آقای عظیم جمشیدی 

دبیر ریاضی


آقای عظیم جمشیدی دبیر دوره اول متوسطه (هفتم ، هشتم ، نهم ) با ۱۷ سال سابقه تدریس در بهترین مدارس تهران و کرج

شما با تماس گرفتن با آقای عظیم جمشیدی و ارائه کارت تخفیف هموطن میتوانید از تخفیف ویژه ریاضی با تدریس خصوصی و گروهی برخوردار شوید

****تخفیف ویژه****

تلفن : ۰۹۱۶۰۷۶۹۷۷۰