قالیشویی-سران

قالیشویی بارانا

تلفن : ۳۳۸۸۴۴۶۹ – ۳۳۶۱۴۱۹۹ – ۳۳۸۸۶۲۲۰

***در صورت نیاز میتوانید با ارائه هر کدام از استخر کارت های تولیدی شرکت هموطن ۲۰% تخفیف از قالیشویی بارانا دریافت نمایید ***

قالیشویی بارانا

قالیشویی سران

تلفن : ۴۴۷۶۲۹۷۹ – ۴۴۷۶۵۶۹۶ – ۰۹۱۲۴۱۰۰۴۱۹

***در صورت نیاز میتوانید با ارائه هر کدام از استخر کارت های تولیدی شرکت هموطن ۱۶% تخفیف از قالیشویی سران دریافت نمایید ***

پیک اتحادیه آریا کد ۵۱۷

پیک اتحادیه آریا کد ۵۱۷

تلفن: ۸۸۷۷۲۹۹۹ – ۸۸۷۸۵۲۱۹ – ۸۸۸۷۷۶۹۹

***در صورت نیاز میتوانید با ارائه هر کدام از استخر کارت های تولیدی شرکت هموطن ۵% تخفیف از پیک آریا دریافت نمایید ***

پیک بارسا

پیک بارسا

آدرس : میدان ونک ، خیابان شیراز پلاک ۸۶

تلفن : ۸۸۰۶۶۷۰۳ – ۸۸۰۶۶۲۷۱

***در صورت نیاز میتوانید با ارائه هر کدام از استخر کارت هایتولیدی شرکت هموطن ۵% تخفیف از پیک بارسادریافت نمایید ***

مشاورین مسکن اورانوس

مشاورین مسکن اورانوس 

آدرس : خیابان کریمخان ، خیابان حافظ جنوبی جنب پل حافظ نبش کوچه هور تاب پلاک ۴۰۴

تلفن: ۸۸۹۱۷۷۱۲ -۸۸۹۱۷۶۸۹

***با ارائه هر کدام از استخر کارتهای هموطن به این مرکزاز  تخفیف۱۵ درصد حق کمسیون  بهرمند گردید و در موقع تماس با این مسکن از مشاوره رایگان خرید و فروش و رهن و اجاره یا مشارکت و … بهرمند گردید***

تعمیرات لوازم خانگی ابر کاوان پایا

تلفن : ۲۲۲۴۴۰۱۱ – ۷۷۶۳۹۰۸۷ – ۸۸۸۱۴۶۷۶ – ۴۴۸۵۰۸۳۷

***در صورت نیاز میتوانید با ارائه هر کدام از استخر کارت های شرکت هوطن از شرکت ابر کاوان پایا ۲۰% تخفیف دریافت نمایید***

گروه فنی مهندسی آسانسور پرویز نسیمی

گروه فنی مهندسی آسانسور پرویز نسیمی

(نصب ، راه اندازی ، بازسازی انواع آسانسورهای قدیمی و جدید)

تلفن : ۰۹۱۲۲۷۰۶۹۵۹ – ۰۹۳۷۲۷۰۶۹۵۹

***در صورت نیاز به خدمات آسانسور میتوانید با ارائه هر کدام از استخر کارت های شرکت هوطن از شرکت آسانسورنسیمی ۲۰% تخفیف دریافت نمایید***