توجه

با ارائه هرکدام از استخر کارت های شرکت هموطن به این رستوران از تخفیف ۱۵% برای صرف ناهار برخوردار شوید.

رستوران تبریز

آدرس : لاله زار جنوبی مجتمع تجاری بوشهری رستوران تبریز

تلفن : ۳۳۹۳۹۹۱۰ – ۳۳۹۳۹۹۲۰