مراجعه فقط با هماهنگی قبلی و رزرو می باشد و با توجه به اینکه ظرفیت سالن محدود به ۹۰ نفر می باشد ارائه هرگونه سرویس با تماس تلفنی قبل از ورود به سالن میسر می باشد .

توجه

با ارائه هر کدام از کارت های تولیدی شرکت هموطن از تخفیف ۲۵% برای استفاده از رستوران سنتی خوان کرم استفاده نمایید.

رستوران سنتی خوان کرم

اعضای محترم هموطن کارت با توجه به اینکه در پایان هر هفته در روزهای پنج شنبه و جمعه و در مناسبت های اعیاد و جشن ها ، موسیقی زنده در سالن برگزار میشود که در صورت استفاده از رستوران در این ایام هزینه ورودی به ازای هر نفر جهت استفاده از موسیقی جداگانه و با احتساب ۲۵% تخفیف محاسبه و دریافت میگردد .

آدرس : شهرک گلستان – خیابان گلها – میدان اتریش – بنفشه دهم شمالی – مجتمع تجاری باران

تلفن : ۳۳ – ۴۴۷۶۸۶۲۲