آرایشگاه ستاره 

آدرس : پیروزی – امام‌علی جنوب – بعد از نیکنام – کوچه خضرایی – نبش کوچه کدخدا – آموزشگاه ستاره بلورین

تلفن: ۳۶۸۴۰۱۲۵ – ۰۹۳۵۵۰۷۲۱۷۹

** با ارائه استخر کارت های شرکت هوطن به این سالن آرایش از  ۲۰% تخفیف کلیه خدمات بهره مند خواهید شد **