اکستیشن مو و مژه samar

اکستنشن مو و مژه  samar

فقط موی چیده شده از سر و با کمپانی و برند ثمر

تلفن: ۰۹۱۹۷۵۹۱۹۵۹ – ۰۹۰۳۳۱۳۷۳۸۹

***با ارائه هر کدام از کارتهای تولیدی استخر کارت هموطن و هموطن کارت از این مرکز ۲۰ درصد تخفیف بگیرید***