تخفیف و مشاوره وکلای پایه یک دادگستری

با ارائه هر کدام از کارت تخفیف های هموطن(هموطن کارت) از تخفیف ۵۰% وکلای ذکر شده و دیگر وکلای پایه یک طرف قرارداد استفاده کنید.

دارنده محترم هموطن کارت

شما میتوانید از مشاوره حقوقی رایگان و حق الوکاله شرایطی بهره مند شوید

اگر قبل از هر اقدامی در رابطه با موضوعات و مشکلات حقوقی نظر مشورتی وکیل خود را بگیرید در این صورت

  • از اشتباهات بسیاری که قابل جبران نیستند جلوگیری به عمل می اورید .
  • موضوع دعوا و شکایت خود را به شکل صحیح مطرح می نمائید (از اطلاف وقت و صرف هزینه های مضاعف جلوگیری میشود )
  • بهترین فرصت های دفاع را از دست ندهید.
سهیل سهیلی وکیل پایه یک دادگستری

 دکتر سهیل سهیلی وکیل پایه یک دادگستری

تلفن : ۰۹۱۲۲۲۰۵۷۷۹ – ۶۶۷۱۳۸۱۰

*** تخفیف ۵۰% برای اعضاء هموطن کارت ***

علی قلمبر وکیل پایه یک دادگستری

علی قلمبر وکیل پایه یک دادگستری

تلفن : ۰۹۱۲۳۹۵۷۶۹۳ – ۶۶۷۱۳۸۴۶

*** تخفیف ۵۰% برای اعضاء هموطن کارت ***

رضا صیادی وکیل پایه یک دادگستری

تلفن : ۰۹۱۲۲۱۷۷۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۸۱۲

*** تخفیف ۵۰% برای اعضاء هموطن کارت ***

دکتر شهاب ایوان نشان وکیل پایه یک دادگستری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

تلفن : ۰۹۱۸۱۳۱۱۰۵۲ – ۶۶۷۱۳۸۱۰

*** تخفیف ۵۰% برای اعضاء هموطن کارت ***

مرکز

مهرو مهدی زاده طامه 

عضو کانون وکلای دادگستری  مرکز 

تلفن : ۰۹۳۸۸۹۶۱۲۳۵ -۶۶۷۱۳۸۱۰

*** تخفیف ۵۰% برای اعضاء هموطن کارت ***

عادل-بابائی-وکیل-پایه-یک

عادل بابائی 

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

تلفن : ۰۹۱۲۱۸۱۸۸۷۱ -۶۶۷۱۳۸۱۰

*** تخفیف ۵۰% برای اعضاء هموطن کارت ***

امید-سجادی-وکیل-پایه-یک-دادگستری

سید امید سجادی دزفولی  

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن : ۰۹۱۲۳۲۳۸۹۰۳ -۶۶۷۱۳۸۱۰

*** تخفیف ۵۰% برای اعضاء هموطن کارت ***

دکتر-یعقوب-فرخی-کیا-وکیل-پایه-دادگستری

یعقوب فرخی کیا  

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن : ۰۹۱۲۲۸۴۷۰۳۷ -۶۶۷۱۳۸۱۰

*** تخفیف ۵۰% برای اعضاء هموطن کارت ***

مهدی تقی پور فرد

مهدی تقی پور فرد 

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن : ۰۹۱۲۳۵۱۸۷۲۲ -۶۶۷۱۳۸۱۰

*** تخفیف ۵۰% برای اعضاء هموطن کارت ***

قاسم فتح الله خیاوی

قاسم فتح الله خیاوی 

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن : ۰۹۱۲۷۶۱۴۰۸۵ – ۶۶۷۱۳۸۱۰

*** تخفیف ۵۰% برای اعضاء هموطن کارت ***

مرکز

حبیب تقی زاده 

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن : ۰۹۱۴۲۹۸۴۲۵۴ – ۶۶۷۱۳۸۱۰

*** تخفیف ۵۰% برای اعضاء هموطن کارت ***

محمد سهرابی وکیل پایه یک دادگستری

 دکتر محمد سهرابی 

وکیل پایه یک دادگستری

۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۰ – ۰۹۱۲۰۴۰۲۲۴۰

*** تخفیف ۵۰% برای اعضاء هموطن کارت ***