تخفیف و مشاوره وکلای پایه یک دادگستری

با ارائه هر کدام از کارتهای استخر شرکت هموطن از تخفیف ۵۰% وکلای ذکر شده و دیگر وکلای پایه یک طرف قرارداد استفاده کنید.

سهیل سهیلی وکیل پایه یک دادگستری

———ش——————-

———ش——————-

 دکتر سهیل سهیلی وکیل پایه یک دادگستری

تلفن : ۰۹۱۲۲۲۰۵۷۷۹ – ۶۶۷۱۳۸۱۰

*** تخفیف ۵۰% برای اعضاء استخر کارت هموطن ***

——————————–

علی قلمبر وکیل پایه یک دادگستری

———ش——————-

علی قلمبر وکیل پایه یک دادگستری

تلفن : ۰۹۱۲۳۹۵۷۶۹۳ – ۶۶۷۱۳۸۴۶

*** تخفیف ۵۰% برای اعضاء استخر کارت هموطن ***

——————————–

———————–

رضا صیادی وکیل پایه یک دادگستری

تلفن : ۰۹۱۲۲۱۷۷۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۸۱۲

***تخفیف ۵۰ % برای اعضاء استخر کارت هموطن***

———————–

——————-

دکتر شهاب ایوان نشان وکیل پایه یک دادگستری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

تلفن : ۰۹۱۸۱۳۱۱۰۵۲ – ۶۶۷۱۳۸۱۰

***تخفیف ۵۰% برای اعضاء استخر کارت هموطن***

——————-

——————-

مهرو مهدی زاده طامه 

عضو کانون وکلای دادگستری  مرکز 

تلفن : ۰۹۳۸۸۹۶۱۲۳۵ -۶۶۷۱۳۸۱۰

***تخفیف ۵۰% برای اعضاء استخر کارت هموطن***

——————-

عادل-بابائی-وکیل-پایه-یک

——————-

عادل بابائی 

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

تلفن : ۰۹۱۲۱۸۱۸۸۷۱ -۶۶۷۱۳۸۱۰

***تخفیف ۵۰% برای اعضاء استخر کارت هموطن***

——————-

امید-سجادی-وکیل-پایه-یک-دادگستری

——————-

سید امید سجادی دزفولی  

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن : ۰۹۱۲۳۲۳۸۹۰۳ -۶۶۷۱۳۸۱۰

***تخفیف ۵۰% برای اعضاء استخر کارت هموطن***

——————-

دکتر-یعقوب-فرخی-کیا-وکیل-پایه-دادگستری

——————-

دکتر یعقوب فرخی کیا  

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن : ۰۹۱۲۲۸۴۷۰۳۷ -۶۶۷۱۳۸۱۰

***تخفیف ۵۰% برای اعضاء استخر کارت هموطن***

——————-

مهدی تقی پور فرد

——————-

دکتر مهدی تقی پور فرد 

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن : ۰۹۱۲۳۵۱۸۷۲۲ -۶۶۷۱۳۸۱۰

***تخفیف ۵۰% برای اعضاء استخر کارت هموطن***

——————-