شما با کارت تخفیف هموطن میتوانید از ۳۰% تخفیف دندانپزشکی الماس استفاده نمائید

لطفا قبل از مراجعه با کلینیک هماهنگ کنید 

کلینیک تخصصی دندانپزشکی الماس

دندانپزشک – جراح


۱- دکتر خادمی
۲- دکتر درفشی
۳- دکتر مرادزاده
۴- دکتر پیری متخصص پریو 
۵- دکتر ملکی متخصص جراح فک و صورت 

خدمات کلینیک تخصصی دندانپزشکی الماس

——————————————————–


ایمپلنت

کره ای

۲۰%

سوئیسی

۲۰%

فرانسوی

۲۰%

آمریکایی

۲۰%


——–

خدمات اطفال

کشیدن دندان قدامی شیری و دائمی

۸۰۰٫۰۰۰

۴۲۰٫۰۰۰

کشیدن دندان خلفی شیری و دائمی

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

پالپوتومی دندان شیری

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۸۵۰٫۰۰۰

بروساژ و فلورایدتراپی دو فک

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰

فیشورسیلنت هردندان

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۷۵۰٫۰۰۰

روکش استیل ضد زنگ s.s.c

5.000.000

2.500.000

ترمیم آمالگام یک سطحی

۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۵۰٫۰۰۰

ترمیم آمالگام دو سطحی

۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۵۰٫۰۰۰

ترمیم آمالگام سه سطحی

۳٫۱۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

ترمیم اچ نوری یک سطحی

۲٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۰۰٫۰۰۰

ترمیم اچ نوری دو سطحی

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

ترمیم اچ نوری سه سطحی

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۵۰٫۰۰۰

SM ثابت یکطرفه (بند و لوپ)

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

SM ثابت یکطرفه (لینگوآل)

۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۴٫۲۵۰٫۰۰۰

استریپ هردندان

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

SM  متحرک

۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

پالپکتومی دندان شیری قدامی

۲٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۵۰٫۰۰۰

پالپکتومی دندان شیری خلفی

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۵۰٫۰۰۰

——-


—————–

پروتز

دست دندان کامل

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

نیم دست دندان

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰۰

۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰

پلاکت کروم کبالت هرفک

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰۰

۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰

پارسیل آکریلی تا ۵ دندان

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۶۰۰٫۰۰۰

ریلاین هر فک

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

ریبیس هر فک

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

تعمیر پروتز شکسته

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

پروتز ثابت هر واحد PFM

7.500.000

4.500.000

روکش تمام پرسلن یا زیرکونیا

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پست ریختگی

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

فایبرپست + بیلدآپ

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰

پرسلن لامینت

۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۸٫۴۰۰٫۰۰۰

خارج کردن روکش قدیمی

۷۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

چسباندن روکش قدیمی

۵۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

خارج کردن بریج قدیمی

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

چسباندن بریج قدیمی

۶۰۰٫۰۰۰

۳۶۰٫۰۰۰

نایت گارد

۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۳٫۹۰۰٫۰۰۰

———-


پریو

۵٫۱۰۰٫۰۰۰

۸٫۵۰۰٫۰۰۰

فلپ نیم فک

۳٫۹۰۰٫۰۰۰

۶٫۵۰۰٫۰۰۰

فلپ ۶/۱ فک

۳٫۴۸۰٫۰۰۰

۵٫۸۰۰٫۰۰۰

افزایش طول تاج همراه با فلپ

 


 

ترمیم

ترمیم آمالگام یک سطحی

۲٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

ترمیم آمالگام دو سطحی

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

ترمیم آمالگام سه سطحی

۳٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

بیلدآپ آمالگام

۳٫۸۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۰۰٫۰۰۰

ترمیم اچ نوری یک سطحی

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

ترمیم اچ نوری دو سطحی

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۰۰٫۰۰۰

ترمیم اچ نوری سه سطحی

۳٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

پین داخل عاج هر عدد

۲٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

پین داخل کانال هر عدد

۸۰۰٫۰۰۰

۴۵۰٫۰۰۰

اسپیلنت کامپوزیت هر دندان

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۰۰٫۰۰۰

کامپوزیت ونیر هر واحد

۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

بلیچینگ دو فک

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰

کاشت نگین

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۸۰۰٫۰۰۰

کف بندی با گلس آینومر

کف بندی دایکال

۱٫۵۰۰٫۰۰۰۰

۸۴۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰


جراحی

کشیدن هر دندان قدامی

۹۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

کشیدن هر دندان خلفی

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۷۵۰٫۰۰۰

کشیدن دندان عقل بالا و پائین

۱٫۷۵۰٫۰۰۰

۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسنج نرم

۲٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسنج سخت

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

کشیدن ریشه دندان قدامی

۳٫۶۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰

کشیدن ریشه دندان خلفی

۳٫۸۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۸۰٫۰۰۰

آلوئولوپلاستی نیم فک

۳٫۶۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰

کیست و تومورهای کوچک داخل استخوانی

۳٫۸۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۸۰٫۰۰۰

عمیق کردن وستیبول نیم فک

۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۳٫۱۰۰٫۰۰۰

فرنکتومی

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

باز کردن آبسه داخل دندان

۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۸۰٫۰۰۰

درمان درای ساکت

۸۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

اکسپوز کردن دندان

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۰۰٫۰۰۰

بخیه هر ناحیه

۷۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

پانسمان هر واحد

۵۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

آمپوتاسیون ریشه

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

بیوپسی از بافت نرم

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۰۰٫۰۰۰

بیوپسی از بافت سخت

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰

بیوپسی از بافت سخت سینوس لیفت close

6.000.000

3.200.000

بیوپسی از بافت سخت سینوس لیفت open

2.800.000

1.900.000


اندو

پالپوتمی اورژانس

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

درمان ریشه یک کاناله

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

درمان ریشه دو کاناله

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

درمان ریشه سه کاناله

۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

درمان ریشه چهار کاناله

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۴۰۰٫۰۰۰

درمان ریشه یک کاناله دندان ۷

۳٫۹۰۰٫۰۰۰

۲٫۳۰۰٫۰۰۰

درمان ریشه دو کاناله دندان ۷

۴٫۱۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۶۰٫۰۰۰

درمان ریشه سه کاناله دندان ۷

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

درمان ریشه چهار کاناله دندان ۷

۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۳٫۹۰۰٫۰۰۰

درمان ریشه یک کاناله دندان ۸

۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۳٫۱۲۰٫۰۰۰

درمان ریشه دو کاناله دندان ۸

۵٫۴۰۰٫۰۰۰

۳٫۲۴۰٫۰۰۰

درمان ریشه سه کاناله دندان ۸

۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۳٫۹۰۰٫۰۰۰

درمان ریشه چهار کاناله دندان ۸

۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۲۰۰٫۰۰۰

درمان مجدد یک کانال

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۰۰٫۰۰۰

درمان مجدد دو کاناله

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰

درمان مجدد سه کاناله

۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۳٫۳۰۰٫۰۰۰

درمان مجدد چهارکاناله

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۶۰۰٫۰۰۰

درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان ۷

۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان ۷

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰

درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان ۷

۴٫۸۰۰٫۰۰۰

۲٫۸۸۰٫۰۰۰

درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان ۷

۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۳٫۳۰۰٫۰۰۰

درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان ۸

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۰۰٫۰۰۰

درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان ۸

۳٫۸۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان ۸

۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان ۸

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۸۰۰٫۰۰۰

اپکسژنزیس دندان

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

رزکسیون و رتروگرید یک ریشه

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۶۰۰٫۰۰۰

رزکسیون و رتروگرید دو ریشه

۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۲۰۰٫۰۰۰

رزکسیون و رتروگرید سه ریشه

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۸۰۰٫۰۰۰

درمان پرفوراسیون با MTA یا CEMENT

3.000.000

1.800.000

اپکسیفیکیشن دندان دائمی (کل جلسات )

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

راه های ارتباطی دیگر :

وب سایت کلینیک : http://almasetehran.com/

اینستاگرام : https://www.instagram.com/almasetehran/

تلفن : ۴۴۶۲۸۶۰۹

آدرس : پونک -۳۵ متری گلستان – بین چهارراه سردار جنگل و ایران زمین – جنب دامپزشکی غرب – پلاک ۱۸۰ – طبقه اول – واحد ۱