شما با کارت تخفیف هموطن میتوانید از ۳۰% تخفیف دندانپزشکی درنیان استفاده نمائید

لطفا قبل از مراجعه با کلینیک هماهنگ کنید 

کلینیک دندانپزشکی درنیان

دندانپزشک – جراح

خدمات کلینیک تخصصی دندانپزشکی درنیان

خدمات ترمیمی تخفیف
ترمیم آمالگام یک سطحی ۳۰%
ترمیم آمالگام دو سطحی ۳۰%
ترمیم آمالگام سه سطحی ۳۰%
ترمیم آمالگام بیلد آپ ۳۰%
ترمیم کامپوزیت یک سطحی ۳۰%
ترمیم کامپوزیت دو سطحی ۳۰%
ترمیم کامپوزیت سه سطحی ۳۰%
ترمیم کامپوزیت بیلد آپ ۳۰%

 


خدمات اندو(عصب کشی) تخفیف
عصب کشی دندان ۱-۲-۳ ۳۰%
عصب کشی دندان ۴-۵ ۳۰%
عصب کشی دندان ۶ ۳۰%
عصب کشی ۷ ۳۰%

 


خدمات پریو تخفیف
افزایش طول تاج (زینزکتومی) ۳۰%
افزایش طول تاج (cl) 30%

 


خدمات جراحی تخفیف
کشیدن ریشه قدامی ۳۰%
کشیدن دندان قدامی ۳۰%
کشیدن ریشه خلفی ۳۰%
کشیدن دندان های خلفی ۳۰%
جراحی عقل ساده ۳۰%
جراحی عقل سنج نرم ۳۰%
جراحی عقل سنج سخت ۳۰%

 


خدمات اطفال تخفیف
کشیدن قدامی شیری ۳۰%
کشیدن قدامی خلفی ۳۰%
پالپر دندان شیری ۳۰%
فیشور – سیلنت ۳۰%
بروساژ و فلورایتراپی   ۳۰%
روکش استیل ssc   ۳۰%
فضا نگهدارنده یکطرفه بندولوپ ۳۰%
لینگوال ۳۰%

 


خدمات پروتز تخفیف
PFM 30%
زیرکونیا ۳۰%
دست دندان   ۳۰%
نیم دست دندان ۳۰%
کروم کبالت ۳۰%
پارسیل تا ۵ دندان   ۳۰%
فیلپیر ۳۰%
چسباندن روکش قدیمی   ۳۰%
ریلاین ۳۰%

 


خدمات زیبائی تخفیف
ونیز کامپوزیت ۳۰%
لامینیت ۳۰%

 

راه های ارتباطی دیگر :

وب سایت کلینیک :

اینستاگرام :

تلفن : ۶۱۶۹۴۲۰۲ – ۶۱۶۹۴۲۰۳

آدرس : خیابان جمهوری ، خیابان شیخ هادی ، درمانگاه درنیان ، کلینیک درنیان