با خرید از فروشگاه ها و موسسات طرف قرارداد شرکت تدبیرگران آسایش هموطن ، کارت تخفیف استخر دریافت نمایید.
برای دیدن مراکز به ادامه مطلب بروید.