مطالب توسط hamvatan-kart

نمونه توافقنامه

بسمعه تعالی توافق نامه این توافقنامه در تاریخ ……………… در محل شرکت )ک ا ( واقع در اشتهارد شهرک صنعتی …… ۱- شرکت صنایع ( ک ا ) به شماره ثبت ….. و شناسه ملی ………. مورخه ۵/۹/۹۲ به نشانی شهرستان اشتهارد غزالی غربی خیابان……………………………. ۲ – آقایان ۱ – حسن ۲-حسین ۳-احمد همگی ( […]

بیع چیست؟

عقد بیع چیست و چه شرایطی دارد؟ عقد بیع عقدی است که به‌موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار می‌کند، به این صورت که مالک مال، یعنی فروشنده در ازای دریافت پول، مالیکت مال خود را به شخص دیگر، یعنی خریدار واگذار می‌کند و متقابلا خریدار نیز با دریافت […]

نمایندگی در قانون چیست ؟نمایندگی قانونی ؟ نمایندگی قضایی ؟نمایندگی قراردادی ؟

*نمایندگی در قانون و انواع آن :   به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، (هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند ؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند ). بنابراین ، یکی از موضوعات […]

قرارچیست؟

قرار چیست ؟ تصمیماتی که دادگاه در پی رسیدگی به یک اختلاف اتخاذ می کند ، انواع مختلفی دارد . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ، آراء صادر شده از دادگاه ها را می توان به دو دسته کلی احکام و قرارها تقسیم بندی نمود که با یکدیگر متفاوت اند و بالطبع آثار متفاوتی نیز دارند . اما قرارهای صادر شده از دادگاهها خود به انواع گوناگونی […]

تعریف ارث:

تعریف ارث: ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد. بعد از اینکه شخص فوت میکند ممکن است ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد که وراث ایشان بعد […]

تامین خواسته چیست ؟

تامین خواسته چیست ؟ از لحاظ معنی لغوی می توان تامین را به معنای امن و حفظ کردن، ایمن داشتن و … دانست. کلمه خواسته نیز ناظر بر موضوع دعوا است.  بدین  ترتیب هدف از تامین خواسته در امنیت قرار دادن خواسته دعوا است. بر این اساس فرد خواهان این امکان را دارد که از […]

قانون امور حسبی

                                                      قانون امور حسبی                                                      باب اول – در کلیات ماده ۱– امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد. ماده ۲– رسیدگی به امور حسبی […]

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

                                            قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری                                                                                بخش اول– تشکیلات ماده ۱– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، […]