وبلاگ ساختمانی

پوشاک صدرا

پوشاک صدرا ( هموطن کارت )

کت شلوار صدرا
مهر ۲۹, ۱۳۹۲/توسط hamvatan-kart

نمونه توافقنامه

بسمعه تعالی توافق نامه این توافقنامه در تاریخ .................. در…
مهر ۲۹, ۱۳۹۲/توسط hamvatan-kart

بیع چیست؟

عقد بیع چیست و چه شرایطی دارد؟ عقد بیع عقدی است که به‌موجب آن…
مهر ۲۹, ۱۳۹۲/توسط hamvatan-kart
ضمان چیست؟

ضمان چیست ؟

مهر ۲۹, ۱۳۹۲/توسط hamvatan-kart
نمایندگی در قانون

نمایندگی در قانون چیست ؟نمایندگی قانونی ؟ نمایندگی قضایی ؟نمایندگی قراردادی ؟

*نمایندگی در قانون و انواع آن :   به موجب ماده 2 قانون آیین د…
مهر ۲۹, ۱۳۹۲/توسط hamvatan-kart
حکم قرار

قرارچیست؟

قرار چیست ؟ تصمیماتی که دادگاه در پی رسیدگی به یک اختلاف اتخ…
مهر ۲۹, ۱۳۹۲/توسط hamvatan-kart

تعریف ارث:

تعریف ارث: ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده…
مهر ۲۹, ۱۳۹۲/توسط hamvatan-kart
نمایندگی در قانون

تامین خواسته چیست ؟

تامین خواسته چیست ؟ از لحاظ معنی لغوی می توان تامین را به …
مهر ۲۹, ۱۳۹۲/توسط hamvatan-kart
حکم قرار

قانون امور حسبی

                                                      قانون امور حسبی                                  …
مهر ۲۹, ۱۳۹۲/توسط hamvatan-kart
حکم قرار

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

                                            قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اد…
مهر ۲۹, ۱۳۹۲/توسط hamvatan-kart
بارگذاری موارد بیشتر