مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

photo_2019-06-02_11-40-41

بیع چیست؟

عقد بیع چیست و چه شرایطی دارد؟ عقد بیع عقدی است که به‌موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار می‌کند، به این صورت که مالک مال، یعنی فروشنده در ازای دریافت پول، مالیکت مال خود را به شخص دیگر، یعنی خریدار واگذار می‌کند و متقابلا خریدار نیز با دریافت […]

photo_2019-06-02_11-40-41

بیع چیست؟

عقد بیع چیست و چه شرایطی دارد؟ عقد بیع عقدی است که به‌موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار می‌کند، به این صورت که مالک مال، یعنی فروشنده در ازای دریافت پول، مالیکت مال خود را به شخص دیگر، یعنی خریدار واگذار می‌کند و متقابلا خریدار نیز با دریافت […]